Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019 Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu. Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Liên kết web
Thăm dò

null Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu.

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 19/08/2021, 11:00
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu.

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu và mức hỗ trợ cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển cấp Quốc gia, cụ thể:

* Đối tượng áp dụng, gồm: HLV, VĐV thể thao đang tập huấn, thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, các Trung tâm VH - TT cấp huyện trên địa bàn tỉnh; HLV, VĐV thể thao đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại khoản 14 điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT năm 2018.

* Mức chi cụ thể:

- Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung tập huấn: Đội tuyển cấp tỉnh: 240.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển trẻ cấp tỉnh: 200.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển năng khiếu các cấp: 130.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển cấp huyện: 130.000 đồng/người/ngày.

- Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung thi đấu: Đội tuyển cấp tỉnh: 320.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển trẻ cấp tỉnh: 240.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển năng khiếu các cấp: 220.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển cấp huyện: 220.000 đồng/người/ngày.                 

- Đi vi chế đ thc phm chc năng đi vi VĐV th thao thành tích cao: căn c kh năng ngân sách đưc giao, căn c vào kế hoch tp luyn, hun luyn và tham gia thi đu các gii th thao đưc cp thm quyn phê duyt, th trưng cơ quan, đơn v qun lý HLV, VĐV quyết đnh mc chi c th thc hin chế đ thc phm chc năng đi vi VĐV th thao thành tích cao, nhưng ti đa không đưc vưt quá mc chi cho tng cp đi tuyn: Đối với VĐV đội tuyển cấp tỉnh: 3.000.000 đồng/người/năm; VĐV đội tuyển trẻ cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/người/năm; VĐV đội tuyển năng khiếu các cấp: 1.000.000 đồng/người/năm; VĐV đội tuyển cấp huyện: 1.000.000 đồng/người/năm.

- Chi hỗ trợ HLV, VĐV được triệu tập vào đội tuyển cấp Quốc gia: mức chi hỗ trợ được tính theo số ngày VĐV có mặt thực tế được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia theo quyết định của cấp có thẩm quyền: HLV, VĐV được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia: 200.000 đồng/người/ngày; HLV, VĐV được triệu tập vào đội tuyển trẻ Quốc gia: 180.000 đồng/người/ngày.

* Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng, chế độ thực phẩm chức năng đối với các HLV, VĐV thuộc các đội tuyển cấp tỉnh, đội tuyển trẻ cấp tỉnh, đội tuyển năng khiếu các cấp, đội tuyển cấp huyện được bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm theo quy định về phân cấp NSNN hiện hành. Kinh phí hỗ trợ VĐV được triệu tập vào đội tuyển cấp Quốc gia được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định hiện hành. Ngoài ra, khuyến khích các đơn vị quản lý HLV, VĐV và các tổ chức liên quan khai thác các nguồn thu hợp pháp khác để bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng, chế độ thực phẩm chức năng cho HLV, VĐV thể thao.

HĐND giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và mức hỗ trợ cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển cấp Quốc gia./.

Phòng CT. HĐND

Số lượt xem: 337

 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn