Liên kết web
Thăm dò

null Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 17/12/2020, 16:26
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX ban hành Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

* Đối tượng áp dụng: 

Nhóm đối tượng 1: Lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp được quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Liên Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính: 150 lao động (30 lao động / năm).

Nhóm đối tượng 2: Lao động khác: 1.350 lao động (270 lao động / năm).

* Điều kiện hỗ trợ: Người lao động sau khi kết thúc khóa học do doanh nghiệp, đơn vị cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức; có thông báo xuất cảnh; được cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc xác nhận hoàn thành khóa học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* Mức hỗ trợ:

- Đối với nhóm đối tượng 1:

+ Hỗ trợ không hoàn lại: 13.000.000 đồng / lao động xuất cảnh (hỗ trợ 01 lần / lao động), gồm các chi phí: Đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tiền ăn trong thời gian đào tạo, chi phí đi lại (lượt đi và về) hỗ trợ tiền khám sức khỏe, làm thị thực (visa). Nguồn kinh phí này được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.

+ Hỗ trợ vay vốn theo hình thức tín chấp đối với 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài, trong đó: Vay tín chấp 100 triệu đồng (vay từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm hoặc vay từ nguồn huy động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh); phần chi phí vay vượt quá 100 triệu đồng thì vay từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh. 

- Đối với nhóm đối tượng 2:       

+ Hỗ trợ không hoàn lại: 4.000.000 đồng / lao động xuất cảnh (hỗ trợ 01 lần / lao động), gồm các chi phí: Đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tiền ăn trong thời gian đào tạo, chi phí đi lại (lượt đi và về) và hỗ trợ tiền khám sức khỏe, làm thị thực (visa). Nguồn kinh phí này được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.

+ Hỗ trợ vay vốn làm chi phí đi làm việc ở nước ngoài, chia theo tỷ lệ: Vay tín chấp 50% chi phí (từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh); vay có đảm bảo ít nhất 30% chi phí (tại chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh); còn lại 20% chi phí người lao động tự túc.

* Thời gian vay không quá thời hạn hợp đồng lao động đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và lãi suất cho vay thực hiện theo quy định của NHCSXH và Ngân hàng NN&PTNT tương ứng với từng thời điểm.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện chính sách giai đoạn 2021 - 2025 là 83.100 triệu đồng (16.620 triệu đồng / năm) từ nguồn vốn ngân sách địa phương./.

Phòng Tổng hợp

Số lượt xem: 76

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn