Liên kết web
Thăm dò

null Sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình

Tin hoạt động
Thứ hai, 30/11/2020, 08:10
Màu chữ Cỡ chữ
Sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Ngày 23/11/2020, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết sáp nhập ấp của 06 (sáu) xã trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình, cụ thể:

* Thị xã Giá Rai:

- Sáp nhập ấp 25 vào ấp 24, lấy tên là ấp 24 thuộc xã Phong Thạnh A. Sau khi sáp nhập, ấp 24 có diện tích tự nhiên là 637 ha; dân số có 317 hộ với 1.325 nhân khẩu.

- Sáp nhập ấp 14 vào ấp 12, lấy tên là ấp 12 thuộc xã Phong Thạnh Đông. Sau khi sáp nhập, ấp 12 có diện tích tự nhiên là 532 ha; dân số có 400 hộ với 1.709 nhân khẩu.

* Huyện Hòa Bình:             

- Sáp nhập ấp Cái Tràm vào ấp Toàn Thắng, lấy tên là ấp Toàn Thắng thuộc xã Vĩnh Hậu. Sau khi sáp nhập, ấp Toàn Thắng có diện tích tự nhiên là 966,21 ha; dân số có 503 hộ với 2.192 nhân khẩu và có vị trí địa lý như sau:

- Sáp nhập một phần dân số, diện tích tự nhiên của ấp 20 vào ấp 17, lấy tên là ấp 17 thuộc xã Vĩnh Bình. Sau khi sáp nhập, ấp 17 có diện tích tự nhiên là 477,02 ha; dân số có 428 hộ với 1.846 nhân khẩu.

- Sáp nhập phần còn lại của ấp 20 vào ấp 19, lấy tên là ấp 19 thuộc xã Vĩnh Bình. Sau khi sáp nhập, ấp 19 có diện tích tự nhiên là 691,66 ha; dân số có 422 hộ với 1.755 nhân khẩu.

* Huyện Vĩnh Lợi:

- Sáp nhập ấp Bưng Xúc vào ấp Phú Tòng, lấy tên là ấp Phú Tòng thuộc xã Hưng Hội. Sau khi sáp nhập, ấp Phú Tòng có diện tích tự nhiên là 439,86 ha; dân số có 311 hộ với 1.294 nhân khẩu.

- Sáp nhập ấp Phú Tòng vào ấp Nhà Thờ, lấy tên là ấp Nhà Thờ thuộc xã Hưng Thành. Sau khi sáp nhập, ấp Nhà Thờ có diện tích tự nhiên là 403,90 ha; dân số có 294 hộ với 1.273 nhân khẩu./.

Số lượt xem: 111

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn