Liên kết web
Thăm dò

null Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh: Quy định mới, đòi hỏi mới

VP.Tin hoạt động
Thứ tư, 20/07/2016, 15:30
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh: Quy định mới, đòi hỏi mới

Để khắc phục nhược điểm, phát huy thế mạnh về công tác tham mưu, phục vụ, Văn phòng HĐND tỉnh cần tổ chức thành các nhóm chuyên viên theo từng lĩnh vực chuyên môn, xây dựng vị trí việc làm theo đúng lĩnh vực chuyên ngành khác nhau, gắn chặt với quy hoạch phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định về tổ chức Văn phòng HĐND.

Chỉ là tách biệt từ sự sáp nhập nguyên trạng

Ngày 17-6-2016, Nghị định số 48/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về cơ cấu, tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND chính thức có hiệu lực. Tìm hiểu về bản chất của mô hình Văn phòng mới để chỉ ra cách thức tiếp cận và phương thức vận hành là một điều cần thiết. Để làm rõ điều này, cần liên hệ với mô hình Văn phòng trước đây theo quy định về Văn phòng HĐND, Nghị quyết 545/2007/UBTVQH12 ngày 11-12-2007 về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời, so sánh với mô hình Nghị quyết về Văn phòng Đoàn ĐBQH, Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT - VPCP - BNV ngày 23-10-2015 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND và một số tài liệu khác để làm rõ bản chất và cách thức hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh theo Nghị định 48. Từ đó, triển khai vào thực tế có hiệu quả.

Theo quy định tại Nghị định 48/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Văn phòng HĐND tỉnh được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng được tổ chức thành hai bộ phận: bộ phận tổng hợp tham mưu, giúp việc về mặt chuyên môn, một bộ phận thuần túy thực hiện chức năng phục vụ là hành chính - tổ chức - quản trị. Lãnh đạo Văn phòng gồm một Chánh Văn phòng, không quá hai Phó Chánh Văn phòng, các phòng chỉ gồm một Trưởng phòng và một Phó trưởng phòng. Như vậy về cơ bản, mô hình mới này giống như mô hình Văn phòng HĐND trước khi Nghị quyết 545 có hiệu lực. Nếu liên hệ với Văn phòng Đoàn ĐBQH vừa được tách ra theo Nghị quyết của UBTVQH thì việc tách Văn phòng ra làm hai Văn phòng khác nhau chỉ là tách biệt từ sự sáp nhập nguyên trạng trước đây không phản ánh sự tách biệt để tăng chất lượng hoạt động của các đơn vị dân cử trên địa bàn địa phương.

Tổ chức theo từng lĩnh vực chuyên môn

Văn bản mới, với những quy định mới vừa có hiệu lực. Theo đó, để việc triển khai một cách tương thích với Luật Tổ chức chính quyền địa phương cần thống nhất một số quan điểm sau:

Thứ nhất, Văn phòng HĐND chỉ tập trung vào việc tham mưu, giúp việc về mặt nghiệp vụ văn phòng đối với đại biểu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND và các Ban mà đại biểu HĐND tham gia là nhiệm vụ chính của đại biểu HĐND. Ví dụ như, việc đề xuất các nội dung giám sát, kết luận giám sát là các nội dung đại biểu HĐND phải hình thành sau quá trình tư duy và chỉ đạo thực hiện, Văn phòng sẽ tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Để làm rõ hơn quan điểm này, liên tưởng đến Văn phòng UBND tỉnh có nhiều phòng, ban tham mưu các nội dung cụ thể, chưa kể ở dưới là các sở chuyên môn, cho nên tính chất tham mưu, đề xuất theo từng chuyên ngành sâu là rất rõ. So với Văn phòng HĐND thì khác hẳn về nội dung và hình thức, chỉ với hai phòng chức năng, cơ quan soạn thảo chỉ nhấn mạnh về khâu tổng hợp và phục vụ, hàm ý rằng công đoạn tham mưu chỉ xảy ra liền sau quá trình tư duy, quyết định của đại biểu.

Thứ hai, Văn phòng hoạt động theo chế độ thủ trưởng và chế độ chuyên viên, nghĩa là nhấn mạnh đến hoạt động phục tùng trong chỉ đạo và điều hành trong hoạt động của Văn phòng. Điều này đòi hỏi thiết lập chế độ trách nhiệm theo mô hình kim tự tháp, cấp dưới phục tùng cấp trên, thông tin chỉ đạo điều hành được truyền đạt theo từng cấp. Sự phân công bỏ qua cấp trung gian, phản hồi thông tin (kể cả sự phản đối chỉ đạo) được thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức. Đồng thời, nhấn mạnh sự chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm đối với nhiệm vụ, công vụ được giao theo quy định của Luật Cán bộ, công chức. Tuy nhiên, với tổ chức như hiện nay thì việc chủ động, tham mưu là hết sức hạn chế. Do đó, sự chỉ đạo, điều hành sẽ được nhấn mạnh và đồng nghĩa rằng việc phục vụ sẽ được đề cao.

Như vậy, trong bối cảnh mới, Văn phòng HĐND tỉnh cần được tổ chức và hoạt động theo hướng lấy phục vụ, giúp việc làm trọng tâm. Đối với công tác tham mưu cũng chỉ là sự chú trọng vào việc kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan đến việc triển khai các ý tưởng của đại biểu. Phải coi việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND là nhiệm vụ chính của đại biểu. Có như vậy mới thật sự đúng với tinh thần của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Để khắc phục những nhược điểm, phát huy mạnh về công tác tham mưu, đề xuất, Văn phòng HĐND tỉnh cần tổ chức thành các nhóm chuyên viên theo từng lĩnh vực chuyên môn, tăng biên chế nhân sự, xây dựng vị trí việc làm theo đúng lĩnh vực chuyên ngành khác nhau gắn chặt với quy hoạch phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định về tổ chức Văn phòng HĐND./.

Ban biên tập​​​​​​​

Số lượt xem: 30

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn