Liên kết web
Thăm dò

null Thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh do Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay năm 2021

Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 17/12/2020, 16:25
Màu chữ Cỡ chữ
Thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh do Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay năm 2021

Ngày 08/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND thống nhất thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT - XH của tỉnh do Quỹ ĐTPT Bạc Liêu thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay năm 2021, như sau:

Về kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường:

- Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

- Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và phát triển điện, đặc biệt là khu vực nông thôn và những khu vực có nhu cầu cấp thiết khác.

- Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải.

- Đầu tư hệ thống xử lý rác thải, tái chế, tái sử dụng chất thải.

Về công nghiệp, công nghiệp phụ trợ:

- Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.

- Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp.

- Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề.

Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn:

- Đầu tư hạ tầng các dự án sản xuất cây - con giống tập trung.

- Đầu tư hạ tầng dự án phát triển vùng nguyên liệu tập trung, gắn với bảo quản nông sản sau thu hoạch; đầu tư hạ tầng dự án xây dựng, phát triển nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất VIETGAP, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Đầu tư xây dựng hạ tầng các dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi tập trung.

- Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Đối với công tác xã hội hóa hạ tầng xã hội:

- Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

- Đầu tư xây dựng, mở rộng chợ, chỉnh trang đô thị; đầu tư hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư.

- Đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên.

* Riêng những lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, quan trọng khác tại địa phương do UBND tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

Phòng Tổng hợp

Số lượt xem: 68

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn