Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019 Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu. Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Liên kết web
Thăm dò

null Thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tin mới nhất|Thông tin kỳ họp
Thứ năm, 19/08/2021, 11:02
Màu chữ Cỡ chữ
Thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, HĐND tỉnh thông qua chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2022 như sau:

* Đối với nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí theo quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP của Chính phủ: Tổng số đối tượng tiêm vắc xin: 154.891 người;  Tổng số lượng vắc xin: 340.760 liều, với kinh phí mua là 57.929.200.000 đồng. Kinh phí thực hiện, gồm: ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%: 28.964.600.000 đồng; ngân sách địa phương đảm bảo 50% từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh: 28.964.600.000 đồng.

* Đối với nhóm đối tượng khác từ 18 tuổi đến 65 tuổi không quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP của Chính phủ: Tổng số đối tượng tiêm vắc xin: 529.645 người; Tổng số lượng vắc xin: 1.165.219 liều; nhu cầu kinh phí mua vắc xin là 198.087.230.000 đồng. Kinh phí thực hiện, gồm: nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và nguồn hợp pháp khác.

* Đối với nhu cầu kinh phí tổ chức tiêm vắc xin: 5.453.216.000 đồng, cụ thể: Kinh phí tổ chức tiêm vắc xin cho đối tượng ưu tiên và miễn phí 1.910.688.000 đồng và kinh phí tổ chức tiêm vắc xin cho đối tượng khác từ 18 tuổi đến 65 tuổi không quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP của Chính phủ là 3.542.528.000 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện, gồm: nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và nguồn hợp pháp khác.

HĐND giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong quá trình thực hiện có nội dung cần thiết điều chỉnh, bổ sung UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết./.

Phòng CT. HĐND

Số lượt xem: 316

 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn