Liên kết web
Thăm dò

null Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin hoạt động
Thứ ba, 22/10/2019, 08:32
Màu chữ Cỡ chữ
Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 PHÁT BIỂU THAM LUẬN

Của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Chủ đề: “Hoạt động chất vấn và kinh nghiệm giám sát, 

theo dõi việc thực hiện nghị quyết, kết luận chất vấn 

của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân”

 

    Kính thưa:

                                                 - Chủ tọa hội nghị;

                                                 - Quý vị đại biểu dự hội nghị.

 

Được sự cho phép của Ban Tổ chức hội nghị, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, tôi xin trao đổi một số vấn đề về “Hoạt động chất vấn và kinh nghiệm giám sát, theo dõi việc thực hiện nghị quyết, kết luận chất vấn của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân”, cụ thể như sau:

1. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ:

Chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân là hoạt động quan trọng, nổi bật, thể hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng là hoạt động luôn được đông đảo cử tri, Nhân dân chú ý theo dõi, thể hiện rõ được vai trò, vị thế, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Trong kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố, phiên chất vấn và trả lời chất vấn luôn là phiên họp quan trọng, thu hút sự chú ý của các đại biểu, cử tri và dư luận xã hội. Chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp, là diễn đàn dân chủ, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử ở địa phương, thể hiện quyền và trách nhiệm của từng đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan đối với những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, thời gian qua, tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đều dành 1/3 thời gian của kỳ họp cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn (02 buổi). Hoạt động chất vấn tại kỳ họp luôn được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm tổ chức thực hiện tốt và ngày càng đi vào thực chất, có trọng tâm, sôi nổi, dân chủ; chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được nâng cao hơn qua các kỳ họp. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) của Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố không lựa chọn nhóm vấn đề để thực hiện chất vấn như trước đây mà đại biểu có thể chất vấn tất cả các đối tượng phải trả lời chất vấn theo luật định.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức được 07 phiên chất vấn đối với 26 lượt giám đốc Sở, Thủ trưởng ngành, có 150 lượt đại biểu chất vấn, truy vấn, với hơn 290 ý kiến. Đại biểu có thể chất vấn trực tiếp hoặc chất vấn bằng phiếu; kỹ năng chất vấn của đại biểu ngày càng được nâng cao, ngoài việc chất vấn, đại biểu còn tập trung truy vấn để làm rõ thêm các vấn đề được nêu ra tại kỳ họp. Những nội dung đại biểu chất vấn, truy vấn tại kỳ họp thể hiện được nguyện vọng chính đáng của cử tri thành phố; đồng thời, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ nên được đông đảo cử tri thành phố quan tâm theo dõi.

Chủ tọa kỳ họp điều hành chất vấn khoa học, linh hoạt, tập trung theo từng chuyên đề, phát huy tốt tính dân chủ, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. Thủ trưởng các Sở, Ngành được chất vấn trả lời chất vấn khá cụ thể, có trọng tâm, có trách nhiệm. Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tọa kỳ họp có đánh giá khái quát; đồng thời, chỉ ra những mặt được, những mặt còn hạn chế và yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành có những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách và thực hiện “lời hứa” của mình với cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Đặc biệt là, trên cơ sở phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, các nghị quyết này được đông đảo nhân dân thành phố đồng tình ủng hộ và được đại biểu đánh giá cao, làm cơ sở cho công tác giám sát.

2. Hoạt động giám sát, theo dõi việc thực hiện nghị quyết chất vấn của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thời gian qua:

Một trong những vấn đề luôn được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm đó là “hậu chất vấn”. Không chỉ dừng lại ở việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, mà quan trọng hơn là việc giải quyết, trả lời của thủ trưởng các cơ quan chức năng sau khi đã hứa, đã cam kết với đại biểu Hội đồng nhân dân, với cử tri tại phiên chất vấn. Để đảm bảo các nội dung đã hứa, đã cam kết được thực hiện một cách nghiêm túc, ngay sau mỗi kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố hoàn chỉnh toàn bộ tài liệu liên quan đến việc chất vấn, tổng hợp những nội dung chưa được trả lời hoặc trả lời chưa đầy đủ hoặc đại biểu chưa kịp hỏi tại phiên chất vấn và gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố, đơn vị được chất vấn để Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, Ngành trả lời bằng văn bản. Đây cũng là cơ sở để đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện lời hứa, các cam kết của giám đốc sở, thủ trưởng ngành tại các phiên chất vấn của kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

Trên cơ sở nội dung nghị quyết, trong chương trình giám sát hàng năm của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân đều có nội dung giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, trong đó, có nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, theo từng lĩnh vực phụ trách. Tại các kỳ họp thường lệ tiếp theo, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị đã được chất vấn tại kỳ họp trước báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết chất vấn của Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng thời, rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị với nội dung của nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn để yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giải trình thêm để đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát hoặc tiếp tục tái chất vấn. Đây là căn cứ để đánh giá tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan được chất vấn; đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của ngành đối với Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân và nhân dân thành phố.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và giám sát việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân:

Trên cơ sở hoạt động thực tiễn thời gian qua, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ xin chia sẻ một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và giám sát việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân, cụ thể như sau:

Thứ nhất là, nâng cao hơn nữa nhận thức về hoạt động chất vấn. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thì hoạt động chất vấn, giải trình không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm trước Nhân dân, trước cử tri. Trong quá trình giám sát, với trách nhiệm của mình, đại biểu thấy những vấn đề bức xúc, những biểu hiện của tinh thần thiếu trách nhiệm trước công việc, thiếu nghiêm túc trong tuân thủ pháp luật,... phải yêu cầu các cơ quan báo cáo, giải trình rõ. Bên cạnh đó, cần coi hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân là hoạt động rất quan quan trọng, vì đây là cơ hội để phân tích, mổ xẻ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc để cùng Ủy ban nhân dân và các cơ quan tìm giải pháp khắc phục. Qua đó, Ủy ban nhân dân thông tin làm rõ thực trạng tình hình, những khó khăn phải vượt qua để đại biểu và cử tri cùng chia sẻ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của địa phương.

Thứ hai, công tác chuẩn bị cho hoạt động chất vấn cần phải chủ động thực hiện sớm, việc lựa chọn chủ đề, nội dung chất vấn phải có sự chuẩn bị kỹ càng, thu thập đầy đủ thông tin từ hoạt động thực tiễn và nhiều kênh khác nhau. Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân cùng cấp. Việc đặt câu chất vấn, yêu cầu giải trình cần đúng trọng tâm, thiết thực, có căn cứ xác đáng, có địa chỉ cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, chuẩn bị kỹ càng các tài liệu có liên quan để làm cơ sở vững chắc cho việc tranh luận, truy vấn với tinh thần theo đến cùng vấn đề, thể hiện được trách nhiệm của đại biểu trước cử tri và Nhân dân.

Thứ ba, sự điều hành của chủ tọa kỳ họp là yếu tố đóng vai trò quan trọng của phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tọa cần lựa chọn, xác định nhóm vấn đề tập trung chất vấn. Điều hành linh hoạt, chú ý gợi mở các nội dung liên quan đến nhóm vấn đề tập trung chất vấn để tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đại biểu đặt ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm để thủ trưởng cơ quan chuyên môn làm rõ. Đối với thủ trưởng cơ quan được chất vấn, chủ tọa cũng yêu cầu trả lời thẳng vào trọng tâm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể; giải pháp khắc phục rõ ràng, có lộ trình cụ thể để đại biểu, cử tri giám sát. Đối với những nội dung chưa trả lời ngay, chủ tọa kỳ họp sẽ yêu cầu các đơn vị có liên quan trả lời bằng văn bản ngay sau kỳ họp.

Thứ tư, đại biểu Hội đồng nhân dân chính là những chủ thể quan trọng tại nghị trường, quyết định chất lượng của phiên chất vấn và chuyển hoạt động chất vấn, giải trình từ tham luận sang tranh luận. Do vậy, đòi hỏi người đại biểu phải có bản lĩnh, tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm trước các yêu cầu đổi mới của đất nước, của địa phương, trước những quan tâm, bức xúc của cử tri để chuyển tải vào nội dung chất vấn. Một số hạn chế trong hoạt động chất vấn thời gian qua có nguyên nhân là đại biểu không có nhiều thông tin về các vấn đề được chất vấn. Mặt khác, do năng lực, kỹ năng hoạt động của một số đại biểu Hội đồng nhân dân còn hạn chế nên ngại chất vấn; phần lớn đại biểu hoạt động trong các cơ quan quản lý Nhà nước chưa tích cực tham gia chất vấn cũng như theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau chất vấn. Để từng bước khắc phục vấn đề này, trước mỗi kỳ họp thường lệ, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đều giao cho Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố thống kê, biên soạn, tìm kiếm và cập nhật các tài liệu liên quan đến nội dung được chất vấn để gửi trước cho đại biểu Hội đồng nhân dân có thời gian nghiên cứu; gửi lại các nghị quyết, thông báo kết luận chất vấn, lời hứa của các thủ trưởng sở, ngành ở các kỳ họp trước để rà soát, đối chiếu, chuẩn bị nội dung tham gia chất vấn tại kỳ họp.

Thứ năm, cần tăng cường hoạt động chất vấn tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân. Đây là quy định đã được nêu trong Luật tổ chức chính quyền địa phương, tuy nhiên, hoạt động này trên thực tế sẽ khó thực hiện thường xuyên tại địa phương. Theo quy định về chất vấn giữa hai kỳ họp thì phải căn cứ vào phiếu chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân, ý kiến, phản ánh của cử tri về những vấn đề bức xúc ở địa phương để Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định vấn đề chất vấn, người bị chất vấn, thời gian chất vấn. Do đó, hoạt động chất vấn tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân muốn đạt hiệu quả cao thì nội dung chất vấn cần được mở rộng và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động dân cử, trong đó, có việc tham gia vào hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Thứ sáu, qua quá trình thực hiện cho thấy nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp là sản phẩm của trí tuệ tập thể Hội đồng nhân dân và là văn bản có giá trị pháp lý mang tính bắt buộc chấp hành đối với các chủ thể được chất vấn, vì vậy, dự thảo nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn phải được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuẩn bị chặt chẽ, thể hiện đầy đủ nội dung của phiên chất vấn, các nội dung người bị chất vấn phải tiếp tục thực hiện làm cơ sở để giám sát sau này; đảm bảo nghị quyết dự báo được tình hình, kết quả của phiên chất vấn, bao quát được nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan được chất vấn và vấn đề đưa ra chất vấn để trình Hội đồng nhân dân thông qua tại cuối kỳ họp.

Thứ bảy, chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những hình thức giám sát trực tiếp, có hiệu quả cao và sức lan tỏa lớn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, thể hiện trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri có thể đánh giá được những đại biểu mà họ đã gửi gắm niềm tin; đánh giá được trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền trước Hội đồng nhân dân, cử tri và Nhân dân. Vì vậy, hoạt động giám sát việc thực hiện sau chất vấn (hậu chất vấn) là một khâu cực kỳ quan trọng. Thực tế cho thấy, hoạt động chất vấn dù tích cực đến mấy, nhưng nếu thiếu sự giám sát thì khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Vì vậy, cần tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để khắc phục các vấn đề tồn tại sau chất vấn, bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung và tiến độ theo yêu cầu. Việc đôn đốc cần được thực hiện bằng nhiều hình thức, bằng văn bản, bằng kiểm tra thực tế và được theo dõi giám sát cho đến khi có kết quả cụ thể. Có như vậy, hoạt động chất vấn mới có hiệu quả thật sự, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri cũng như sự quan tâm của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Kính thưa toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu,

Trên đây là nội dung trình bày tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về “Hoạt động chất vấn và kinh nghiệm giám sát, theo dõi việc thực hiện nghị quyết, kết luận chất vấn của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân”, xin trao đổi cùng với Hội nghị.

Cuối cùng, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ kính chúc các đồng chí lãnh đạo, toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu luôn “mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công”; chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./.

 
 
 

 

Số lượt xem: 62

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn