Liên kết web
Thăm dò

null Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin hoạt động
Thứ ba, 22/10/2019, 10:15
Màu chữ Cỡ chữ
Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

PHÁT BIỂU THAM LUẬN

Của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chủ đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn

và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh”

                               

                                  Kính thưa:

                                    - Chủ tọa hội nghị;

                                    - Các vị đại biểu, quý khách dự,

 

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, có thể nói hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung quan trọng, nổi bật, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cử tri và Nhân dân; thể hiện được chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện quyền và trách nhiệm của từng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình ở địa phương.  

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng trong công tác chất vấn và trả lời chất vấn, thời gian qua Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đều dành thời gian thỏa đáng cho công tác chất vấn và trả lời chất vấn đối với hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức được 12 phiên chất vấn (trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 07 cuộc chất vấn tại kỳ họp và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 05 phiên chất vấn giữa hai kỳ họp); đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 04 phiên giải trình, có nhiều câu hỏi được đặt ra tại các lần chất vấn, giải trình để làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành và cơ quan có liên quan trong việc thực thi nhiệm vụ của mình. Kết quả sau chất vấn, giải trình, chủ tọa có ý kiến kết luận đối với toàn bộ các vấn đề cụ thể, để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Hầu hết kết luận của chủ tọa tại các phiên chất vấn, giải trình đến nay đều cơ bản được Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành và các cơ quan có liên quan có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, có biện pháp khắc phục cụ thể theo lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành và có báo cáo kết quả cụ thể với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất để cử tri theo dõi, giám sát.  

Tuy nhiên, về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn còn một số hạn chế:

Công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thời gian qua tuy có thực hiện nhưng chưa nhiều; chưa thật sự thỏa mãn sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân; số lượt ý kiến chất vấn của đại biểu vẫn còn ít, đôi khi còn ngại va chạm.

Một số câu hỏi của người chất vấn và người trả lời chất vấn đôi khi còn mang tính chất chung chung, chưa đi thẳng vào trọng tâm của từng vấn đề cụ thể. Một số nội dung chuẩn bị cho các phiên chất vấn đôi khi đạt hiệu quả chưa cao, chưa đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các “cam kết”, “lời hứa” kết luận sau chất vấn có lúc chưa kịp thời, chưa sâu sát.

Đại biểu khối cơ quan Nhà nước còn nhiều, đại biểu ít dành thời gian nghiên cứu và đi thực tế để có nội dung chất vấn; còn tư tưởng một vài đại biểu ngại, sợ va chạm; định kiến đối với người chất vấn mình; đại biểu chuyên trách và thành viên các ban chuyên môn còn hạn chế; một số câu hỏi chưa đảm bảo nội dung chất vấn, còn mang tính hỏi cho biết, không truy trách nhiệm, thời gian khắc phục,…

Thưa các vị đại biểu, quý khách dự,

Qua thực tiễn công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thời gian qua, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp xin trao đổi một số kinh nghiệm và có một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới như sau:

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh:

Để chuẩn bị tốt cho các phiên chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cần có sự chủ động, chuẩn bị nội dung kịp thời, kỹ lưỡng. Nội dung được chọn lọc từ nhiều kênh thông tin quan trọng, từ khảo sát, giám sát của đại biểu và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, từ dư luận xã hội, từ kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tập trung vào các vấn đề lớn, nổi cộm, bức xúc được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở các thông tin trên, Thường trực và các Ban họp thống nhất các nhóm vấn đề cần chất vấn, không nêu câu hỏi trước,… Cùng với đó, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng đối với các nội dung đưa ra chất vấn, vì thế chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn đạt kết quả cao.

Trong các phiên chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, các vấn đề chất vấn phải rõ ràng, đi thẳng vào nội dung trọng tâm, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời gian khắc phục những hạn chế, thiếu sót để làm cơ sở cho việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các vấn đề đã tiếp thu, ghi nhận; người trả lời chất vấn, ngoài việc trả lời trực tiếp bằng văn bản, cần có sự đối thoại, tranh luận trực tiếp giữa đại biểu và người trả lời nhằm làm rõ hơn các vấn đề đã đặt ra, tạo không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, nghiêm túc, cầu thị.

Chủ tọa kỳ họp điều hành trong các phiên chất vấn cần phải linh hoạt, khoa học, mềm dẻo nhưng vẫn kiên quyết khi xử lý những tình huống phát sinh, tạo không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, nhưng vẫn mang tính xây dựng. Sau mỗi nội dung chất vấn cần có kết luận rõ ràng, gợi ý chất vấn bổ sung nếu thấy cần để làm rõ vấn đề và có kết luận cụ thể từng nội dung chất vấn để có hướng xử lý và giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra. Sau chất vấn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, phân công các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, khi cần thiết có thể tổ chức giám sát việc thực hiện các “cam kết”, “lời hứa” của Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các kết luận sau chất vấn (cần thiết tổ chức Hội nghị chất vấn việc thực hiện lời hứa - giải trình của Ủy ban nhân dân và thành viên Ủy ban nhân dân).

Các phiên chất vấn đều được truyền hình trực tiếp (các đài có thường xuyên thông báo để cử tri theo dõi trước khi diễn ra kỳ họp) và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp Nhân dân theo dõi, giám sát chặt chẽ, tiếp nhận thông tin trực tiếp và đầy đủ hơn, đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm của người trả lời chất vấn.

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới:

Để hoạt động chất vấn ngày càng có chất lượng, hiệu quả, đổi mới, các phiên chất vấn được tổ chức theo hướng “hỏi nhanh, trả lời gọn” đi thẳng vào trọng tâm của từng nội dung, vấn đề cụ thể cần chất vấn. Chủ tọa kỳ họp chỉ đưa nhóm vấn đề cần chất vấn, không nêu câu hỏi cụ thể; khuyến khích sự tham gia chất vấn của đông đảo đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để làm sáng tỏ vấn đề cần chất vấn; đảm bảo không khí thẳng thắn, sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm. Chủ tọa kỳ họp dành thời gian để Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan báo cáo làm rõ các nội dung chất vấn và giải trình cụ thể những vấn đề mà đại biểu đặt ra.   

1. Nâng cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân - trách nhiệm của Ủy ban nhân dân: Xem hoạt động chất vấn là hoạt động bình thường của đại biểu Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân. Mục đích cuối cùng là thúc đẩy chính quyền địa phương làm tốt nhất nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thấy những vấn đề bức xúc, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật,... cần yêu cầu người đứng đầu báo cáo, giải trình làm rõ. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cũng là cơ hội để phân tích, mổ xẻ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn vướng mắc để cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan tìm giải pháp khắc phục. Đó cũng là cơ hội để các cơ quan quản lý Nhà nước làm rõ thực trạng tình hình, những khó khăn để được sự chia sẻ của đại biểu, cử tri và tạo sự đồng thuận trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 

2. Về chuẩn bị nội dung: Chủ đề, nội dung chất vấn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thu thập đầy đủ thông tin, tiến hành khảo sát, giám sát sâu, trực tiếp từ cơ sở hoặc các vấn đề cụ thể, điển hình. Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Thường trực, các Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. Việc đặt câu hỏi chất vấn yêu cầu cần đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, có căn cứ xác đáng, có địa chỉ cụ thể, trách nhiệm rõ ràng. Cần thiết phải bố trí những đại biểu, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiểu biết sâu về nội dung đưa ra, chuẩn bị kỹ, đầy đủ các tài liệu để có thể tranh luận theo đến cùng vấn đề, thể hiện trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh trước cử tri và Nhân dân.

3. Về công tác điều hành của chủ tọa: Chủ tọa điều hành phải đúng luật, dân chủ, khoa học, linh hoạt, cần tìm hiểu, nắm chắc nội dung liên quan đến vấn đề đưa ra chất vấn. Điều hành nội dung cần linh hoạt, gợi mở, tập trung, khuyến khích tranh luận đến cùng và kết thúc đúng lúc; nếu chưa sáng tỏ vấn đề thì chủ tọa điều hành phiên chất vấn có kết luận, hoặc yêu cầu người trả lời chất vấn trả lời trực tiếp đại biểu bằng văn bản, hoặc trả lời vào phiên chất vấn sau.

4. Đối với người trả lời chất vấn: Nội dung trả lời chất vấn phải cụ thể, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, đầy đủ theo yêu cầu đặt ra, nêu rõ cái đúng, cái sai, nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, thời gian, tiến độ và biện pháp khắc phục khả thi kèm theo. Thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời chất vấn đề cao vai trò, trách nhiệm của mình, nhận thức rõ những mặt tích cực và những thiếu sót để khắc phục, tránh tình trạng trả lời chung chung để đùn đẩy trách nhiệm, không nên có tính đố kỵ, không tốt đối với người chất vấn mình.

5. Về trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn, không sợ va chạm, tích cực tham gia, tìm hiểu kỹ thông tin và các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung, đảm bảo yêu cầu, nội dung chất vấn mang tính xây dựng và đúng quy định của pháp luật để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. 

6. Sau khi tổ chức chất vấn: Cần ra thông báo kết luận hoặc ra nghị quyết về các nội dung chất vấn nếu thấy cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các “cam kết”, “lời hứa” của Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan đến nội dung được kết luận của phiên chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; tạo sự đồng thuận để thúc đẩy công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn; có sự cảm thông, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương. 

7. Nhấn mạnh vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền công tác chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh: Hoạt động chất vấn cần công khai, phối hợp truyền hình trực tiếp; cũng như đăng tải các phóng sự, phỏng vấn về các nội dung được chất vấn, đánh giá của cử tri và Nhân dân. Đặc biệt, toàn bộ các văn bản, tài liệu, các nội dung trả lời chất vấn cần đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng như các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cử tri và Nhân dân kịp thời theo dõi, giám sát.

8. Hàng năm, khen thưởng kịp thời các đại biểu, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có tích cực trong hoạt động Hội đồng nhân dân, đồng thời, có nhắc nhở các đại biểu còn hạn chế.

9. Xem xét theo dõi cuối nhiệm kỳ có giới thiệu quy hoạch các đại biểu tích cực để tái cử nhiệm kỳ sau; đồng thời, kiến nghị sắp tới giảm bớt tỷ lệ phần trăm đại biểu các cơ quan quản lý Nhà nước.

Trên đây là báo cáo tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp xin trao đổi với Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu.

Cuối cùng, xin kính chúc quý đại biểu, quý khách dự mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực, chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp./. 

 

Số lượt xem: 171

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn