Liên kết web
Thăm dò

null Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin hoạt động
Thứ ba, 22/10/2019, 09:06
Màu chữ Cỡ chữ
Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 PHÁT BIỂU THAM LUẬN

Của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An

Chủ đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động

chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân”

                                                     

Kính thưa:

                                                - Chủ tọa hội nghị;

                                                - Quý vị đại biểu dự hội nghị.

 

Hôm nay, đến với hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu, thay mặt Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Theo gợi ý của đơn vị đăng cai và chủ trì, tại hội nghị này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An tham gia chia sẻ, trao đổi về “thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân”.

Như các đồng chí đã biết, tại mỗi kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân, ngoài hoạt động xem xét ban hành các quyết sách quan trọng, thì hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn thu hút sự quan tâm, theo dõi đặt biệt của cử tri và Nhân dân.

Đối với tỉnh Long An, thời gian qua, hoạt động chất vấn vẫn còn một số hạn chế nhất định về nội dung câu hỏi và kỹ năng đặt vấn đề chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân (như có trường hợp đại biểu chưa nắm chắc vấn đề, đặt câu hỏi chưa thật sự sâu sắc, hỏi chủ yếu để muốn biết thông tin; đại biểu là lãnh đạo địa phương và các Sở, Ngành tỉnh ít tham gia chất vấn, truy vấn); hạn chế về phía chủ thể trả lời chất vấn (có trường hợp thủ trưởng trả lời chất vấn chưa đi vào trọng tâm, diễn giải dài dòng, chưa đạt yêu cầu, làm mất nhiều thời gian,...). Tuy còn một số hạn chế như trên, nhưng nhìn trên tổng thể, các phiên chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt yêu cầu đề ra. Với tinh thần trách nhiệm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đã tích cực nghiên cứu, đổi mới hoạt động chất vấn, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động này.

Chất vấn theo nhóm vấn đề, tập trung vào những việc bức xúc, tồn đọng

Trước mỗi kỳ họp thường lệ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và từng đại biểu hoạt động chuyên trách qua lắng nghe ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp, qua nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo về kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật, qua lắng nghe dư luận xã hội và đi khảo sát nắm thông tin trước kỳ họp, chủ động đề xuất các vấn đề quan trọng, bức xúc, còn tồn đọng cần đưa ra chất vấn tại kỳ họp. Trên cơ sở đó, khoảng 15 ngày trước kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì họp với các Ban và Văn phòng để xem xét, định hướng, chọn nhóm vấn đề chất vấn (thường cân nhắc chọn từ 2 - 3 nhóm vấn đề quan trọng, bức xúc, hợp lý, khả thi để chất vấn, như tại kỳ họp lệ giữa năm 2019 vừa rồi, sau khi xem xét, Thường trực Hội đồng nhân dân đã chọn chất vấn 03 nhóm vấn đề (1) về tình hình an ninh trật tự, vi phạm pháp luật và tội phạm; (2) về công tác bảo vệ môi trường; (3) về công tác thu hút đầu tư, xử lý dự án ngoài ngân sách chậm triển khai).

Sau khi chọn nhóm vấn đề, Thường trực Hội đồng nhân dân gửi văn bản đến từng Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó, có định hướng, gợi ý một số vấn đề liên quan để Tổ và đại biểu thu thập thêm thông tin, số liệu thực tế đặt câu hỏi chất vấn; đồng thời, đề nghị Tổ trưởng quan tâm, có thể thảo luận, bàn bạc thống nhất trong tập thể chọn nội dung và phân công thành viên đặt câu hỏi chất vấn. Theo luật định thì quyền chất vấn là thuộc về cá nhân đại biểu, nhưng với cách làm này, vừa thể hiện tính thống nhất trong tập thể Tổ, vừa tạo ra những “nhân tố mới”, có tính luân phiên tham gia chất vấn; mặt khác, nội dung chất vấn được cân nhắc, thảo luận chặt chẽ, tăng trách nhiệm của người chất vấn - vừa có trách nhiệm với cử tri, vừa có trách nhiệm với tập thể Tổ. Mặt khác, để tăng tính tích cực, chủ động của đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh còn quy định việc tham gia chất vấn, truy vấn tại các kỳ họp là nội dung quan trọng, có trong thang điểm đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm về hoạt động Hội đồng nhân dân.

Song song với việc gợi ý đến từng Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh còn thông báo đến các cá nhân có liên quan (thường là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các Ủy viên Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân) biết nhóm vấn đề sẽ chất vấn tại kỳ họp; người chịu trách nhiệm chính trả lời chất vấn, người tham gia phối hợp trả lời chất vấn (chẳng hạn như khi chất vấn về tình hình an ninh trật tự, vi phạm pháp luật và tội phạm thì Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm chính trả lời chất vấn, các ngành như Tòa án, Viện Kiểm sát sẽ tham gia phối hợp trả lời).

Với cách làm chặt chẽ, chu đáo như trên, hoạt động chất vấn tại kỳ họp không bị động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, tích cực và chất lượng trong cả nội dung hỏi và nội dung trả lời của người chất vấn và người trả lời chất vấn (trung bình mỗi kỳ họp lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An có từ 8 - 12 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, chiếm tỷ lệ từ 14 - 17%; trong đó, có khoảng 6 - 10 câu hỏi được chất vấn trả lời trực tiếp trên hội trường, còn lại trả lời bằng văn bản từ 4 - 6 câu).

Tổ chức phiên chất vấn công khai, dân chủ, khoa học và sinh động

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; thu hút sự quan tâm theo dõi đặc biệt của đông đảo cử tri. Để đảm bảo tính dân chủ, trước khi tiến hành phiên chất vấn, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo tổng hợp phiếu chất vấn của đại biểu gửi đến và dự kiến nhóm vấn đề chất vấn, trình lấy ý kiến biểu quyết thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Riêng nội dung đại biểu đặt ra nằm ngoài nhóm vấn đề chất vấn, thì Thường trực Hội đồng nhân dân chuyển đến người có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời bằng văn bản gửi đến đại biểu.

Thời gian qua, người trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh phần lớn là thủ trưởng có trách nhiệm cao nhất, để đảm bảo có đủ thẩm quyền nhận trách nhiệm và đưa ra các cam kết, giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bố trí trả lời chất vấn sau cùng, kết hợp chung với phần báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, nghị của cử tri và kết quả thực hiện các lời hứa, cam kết tại lần trả lời chất vấn trước đó; đồng thời, người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trả lời bổ sung, làm rõ thêm nội dung trả lời chất vấn của các Sở, Ngành khác đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của nhiều ngành, địa phương và cần có ý kiến chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đặt câu hỏi chất vấn trên tinh thần xây dựng, tôn trọng lẫn nhau. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh luôn gợi ý và khuyến khích đại biểu chủ động thực hiện các đoạn phóng sự ngắn gửi kèm theo câu hỏi để làm tăng tính thuyết phục, thực tế và sinh động cho phiên chất vấn (như các kỳ họp vừa qua, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động quay tư liệu và được Thường trực Hội đồng nhân dân cho trình chiếu tại phiên chất vấn xoay quanh nhóm chủ đề về khám, chữa bệnh và giá điện tại các nhà trọ công nhân, học sinh. Trong đó, vừa phản ánh thực trạng tình hình, vừa có phỏng vấn, ghi nhận ý kiến phản ảnh, tâm tư, nguyện vọng của người dân).

Trong điều hành, chủ tọa có sự linh hoạt, gợi mở và tạo điều kiện để nhiều đại biểu tham gia truy vấn; yêu cầu các thủ trưởng cơ quan liên quan tham gia trao đổi, trả lời làm rõ những vấn đề liên quan ngành phụ trách (sắp tới đây, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ mời thêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số địa phương cấp huyện cùng dự phiên chất vấn để tham gia trao đổi, thông tin, làm rõ các vấn đề đại biểu đặt ra liên quan đến địa phương mình. Đây không phải là đối tượng bị chất vấn, mà được mời dự với góc độ tham gia trao đổi, thông tin).

Chủ tọa điều hành luôn hướng vào trọng tâm vấn đề; điều tiết thời gian và liều lượng nội dung của người hỏi và người trả lời hợp lý; có chính kiến, quan điểm cụ thể, rõ ràng, công tâm, khách quan đối với từng vấn đề (đối với Long An, trường hợp câu hỏi chất vấn của đại biểu thuộc sự vụ, sự việc cụ thể hoặc người trả lời chất vấn chưa nắm chắc vấn đề, thì chủ tọa điều hành linh hoạt cho trả lời bổ sung bằng văn bản; khi kết thúc mỗi nhóm vấn đề chất vấn, chủ tọa đều có kết luận rõ ràng về những việc mà ngành phải tổ chức triển khai thực hiện, khắc phục ngay, đưa ra thời gian, lộ trình hoàn thành cụ thể, không nêu chung chung kiểu động viên).

Trên cơ sở kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và diễn biến phiên chất vấn, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó, yêu cầu cụ thể về chất lượng và thời gian, lộ trình giải quyết để các cá nhân có liên quan thực hiện lời hứa của mình và báo cáo kết quả tại kỳ họp lệ tiếp theo. Đây cũng là cơ sở để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri theo dõi, giám sát kết quả thực hiện.

Hoạt động chất vấn đã thật sự trở thành diễn đàn tác động giải quyết nhiều vấn đề kinh tế - xã hội tại địa phương

Mục đích quan trọng cần đạt được và cũng là cơ sở đánh giá hiệu quả mang lại của hoạt động chất vấn, chính là việc giải quyết được những vấn đề lớn, bức xúc mà cử tri và đại biểu quan tâm. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, sau khi kết thúc phiên chất vấn, các cơ quan, cá nhân có liên quan đều khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế. Qua đó, nhiều vấn đề đã được giải quyết kịp thời; đối với những vấn đề lớn, có tính lịch sử để lại, cần thời gian xử lý căn cơ, dứt điểm, cũng được quan tâm giải quyết từng phần, có chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, đã tạo nên niềm tin lớn của cử tri đối với chính quyền và đại biểu dân cử. Trong những việc đã làm, nổi bật là việc Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng đã tập trung rà soát, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các “điểm đen”, “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường, trong đó, có môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính gắn với không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới sự hài lòng ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, trong đó, có các đối tượng trộm cướp, ma túy, tín dụng đen, đòi nợ thuê,… Những việc này, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Việc nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn cần phải thực hiện một cách đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, có các giải pháp cụ thể như nâng cao chất lượng các câu hỏi chất vấn, kỹ năng chất vấn, bản lĩnh chất vấn của người đại biểu; nội dung và kỹ năng trả lời của người được chất vấn; phương pháp điều hành của chủ tọa. Nhưng có một vấn đề cần được quan tâm và phải được đặt lên hàng đầu, khi thực hiện tốt, sẽ có tác dụng tích cực đến các yếu tố cấu thành nên hiệu quả hoạt động chất vấn; đó chính là nâng cao nhận thức, trách nhiệm về hoạt động chất vấn. Khi cả người chất vấn và người trả lời chất vấn có chung một nhận thức rằng: hoạt động chất vấn là nhằm mục đích chỉ ra cụ thể vấn đề bức xúc, nổi cộm, phân tích rõ nguyên nhân, thấy được trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm ngành và cùng nhau đưa ra giải pháp khắc phục tối ưu nhất, đáp ứng cao hơn yêu cầu thực tiễn cuộc sống đặt ra và niềm mong đợi của cử tri; loại bỏ những rào cản do tâm lý “né tránh, nể nang, ngại va chạm” không tham gia hoạt động chất vấn hay tâm lý coi chất vấn là sự “soi mói, bới lông tìm vết, dồn ép”; cảm thấy trách nhiệm, tâm huyết và cả sự trăn trở với nội dung chất vấn, nội dung trả lời chất vấn của mình, thì khi ấy hiệu quả chất vấn sẽ mang lại như mong muốn.

Trên đây vừa là kinh nghiệm thực tế, vừa là giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An rất mong nhận được sự chia sẻ, trao đổi của quý đại biểu.

Một lần nữa, thay mặt Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Long An xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

 Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

 
 
 

 

 

 

Số lượt xem: 110

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn