Liên kết web
Thăm dò

null Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin hoạt động
Thứ ba, 22/10/2019, 09:10
Màu chữ Cỡ chữ
Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 PHÁT BIỂU THAM LUẬN

Của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang

Chủ đề: “Về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng

công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân”

 

                 Kính thưa:     

                                        - Ban tổ chức hội nghị.

                                        - Quý vị đại biểu.

 

Đến với hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu; lời đầu tiên, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang xin gửi đến các đồng chí chủ trì hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, các đồng chí Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân và cán bộ, công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

   Kính thưa quý vị đại biểu,

Theo chủ đề của hội nghị lần này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang xin được trao đổi một số giải pháp mà chúng tôi đã thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân, cụ thể như sau:

Thứ nhất, ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp từ rất sớm, ngay sau kỳ họp trước kết thúc khoảng gần một tháng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức phiên họp với Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh để rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp vừa qua và thảo luận kế hoạch tổ chức kỳ họp kế tiếp. Trong đó, quy định thời hạn các cơ quan gửi các báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết, tờ trình về đề nghị xây dựng nghị quyết và thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri, thảo luận Tổ về nội dung kỳ họp. Trên cơ sở kế hoạch tổ chức kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (nay là Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân tỉnh) xây dựng kế hoạch tham mưu, phục vụ kỳ họp, đảm bảo đầy đủ nội dung và đúng tiến độ.

Thứ hai, xem xét, ban hành quyết định chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang xem xét danh mục xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo từng kỳ họp; trên cơ sở thống nhất tại kế hoạch tổ chức kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng trình tờ trình về đề nghị xây dựng nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo các Ban, Văn phòng nghiên cứu về các điều kiện để xây dựng dự thảo nghị quyết. Trường hợp cần thiết, Thường trực tổ chức cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ngành liên quan giải trình làm rõ các nội dung để Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, chấp thuận. Sau khi xem xét, Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành quyết định chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết, kèm theo danh mục tên nghị quyết, cơ quan trình dự thảo nghị quyết, thời hạn gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân. Song song đó, Thường trực Hội đồng nhân dân cũng thống nhất phân công các Ban Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm thẩm tra dự thảo nghị quyết.

Thứ ba, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết: Để nghị quyết ban hành có chất lượng, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia ngay từ khi các Sở, Ngành xây dựng dự thảo nghị quyết; trong quá trình này, các Ban và cơ quan xây dựng dự thảo nghị quyết đã bước đầu xác định về mục tiêu, quan điểm và các nội dung chính của dự thảo nghị quyết. Với cách làm này, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động về mặt thời gian và tiến độ công việc, nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra, góp phần giải quyết thành công khối lượng lớn công việc của kỳ họp.

Thứ tư, tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân trước kỳ họp: Trước khai mạc kỳ họp khoảng 30 ngày, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri để thông báo về nội dung kỳ họp, trong đó, tóm lược các nội dung chính của các dự thảo nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp và thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị mới. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp theo nhóm vấn đề và theo từng lĩnh vực gửi cơ quan chức năng nghiên cứu trả lời hoặc phân công các sở, ngành trả lời; đồng thời gửi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để thông báo với cử tri trong những lần tiếp xúc cử tri sau.

Thứ năm, tổ chức họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 02 lần / kỳ họp. Trước kỳ họp khoảng 20 ngày, các Tổ đại biểu họp để xem xét các báo cáo, tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết (thảo luận lần 1). Để các buổi thảo luận đạt hiệu quả, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có gợi ý các nội dung đại biểu cần tập trung thảo luận và Văn phòng kịp thời cung cấp đầy đủ tài liệu cho đại biểu. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí 01 buổi để đại biểu tiếp tục thảo luận các nội dung của kỳ họp, trong đó, tập trung thảo luận sâu về từng chuyên đề, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Văn phòng tổng hợp đầy đủ các ý kiến thảo luận; chọn lọc ra những ý kiến còn khác nhau trong cùng một dự thảo nghị quyết và giữa các nghị quyết có liên quan với nhau để tiếp tục thảo luận và xin ý kiến đại biểu. Sau thảo luận, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao các Ban, cơ quan trình và Sở Tư pháp nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa nghị quyết để chuẩn bị cho phiên họp thông qua dự thảo nghị quyết vào cuối chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Thứ sáu, tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết: Các Ban đã có sự chủ động và phối hợp xây dựng kế hoạch thẩm tra các báo cáo, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, hạn chế việc xếp lịch thẩm tra trùng nhau để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia đầy đủ các buổi khảo sát, thẩm tra của các Ban. Các Ban đã chủ động thu thập thông tin, tổ chức giám sát, khảo sát bằng nhiều hình thức để nắm tình hình thực tế về những vấn đề có liên quan đến nội dung thẩm tra. Theo đó, chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban được nâng lên, thể hiện được chính kiến và nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, trên cơ sở đó giúp đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có thêm thông tin để thảo luận và quyết định.

Thứ bảy, hoạt động giải trình, chất vấn tại kỳ họp: Tại mỗi kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành 02 đến 03 buổi để tiến hành nội dung giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn với khoảng trên 10 nội dung, là những vấn đề nóng bỏng, bức xúc liên quan trách nhiệm của nhiều cơ quan thuộc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Để chất lượng trả lời chất vấn được bảo đảm, các nội dung chất vấn được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến người đứng đầu có trách nhiệm trả lời chất vấn. Tại phiên chất vấn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các Sở, Ngành trả lời chất vấn thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; đề ra những giải pháp chủ yếu để giải quyết từng vấn đề cụ thể. Chủ tọa điều hành phiên chất vấn linh hoạt, đảm bảo tập trung, đi sâu vào nội dung trọng tâm. Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn luôn được truyền hình trực tiếp nên đã thu hút sự chú ý của cử tri và Nhân dân.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân, cần nghiên cứu thực hiện một số giải pháp như sau:

Một là, đối với Thường trực Hội đồng nhân dân: Tiếp tục xem xét kỹ lưỡng tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết trước khi ban hành quyết định chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết; điều hòa, phối hợp, phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra bảo đảm đúng lĩnh vực phụ trách. Cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Hội đồng nhân dân; giảm thời gian đọc tài liệu tại hội trường, tăng cường hoạt động tự nghiên cứu của đại biểu Hội đồng nhân dân; đẩy mạnh việc gửi tài liệu kỳ họp qua Văn phòng điện tử. Phát huy trách nhiệm của đại biểu trong các phiên họp thảo luận, chất vấn; yêu cầu Ủy ban nhân dân chuẩn bị nội dung báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân đảm bảo thời lượng, ngắn gọn, đúng trọng tâm. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện cần chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp sớm tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân.

 Hai là, đối với Ủy ban nhân dân: Khi cần thiết, chủ động trình Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định những vấn đề mang tính cấp thiết trong thời gian giữa hai kỳ họp, để Ủy ban nhân dân thuận lợi trong thực hiện các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời, giảm bớt khối lượng công việc cho các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo các Sở, Ngành rà soát các quy định của pháp luật, trình Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị xây dựng nghị quyết bảo đảm đúng quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chỉ đạo các Sở, Ngành xây dựng dự thảo nghị quyết thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan và đối tượng chịu tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết, nhất là các dự thảo nghị quyết có tác động sâu rộng đến đời sống người dân. Giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kiến nghị của Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân. Nếu đủ điều kiện thì khi xây dựng dự thảo nghị quyết đồng thời dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân về hướng dẫn, triển khai thực hiện nghị quyết để đảm bảo sau khi nghị quyết có hiệu lực thi hành thì Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai thực hiện ngay.

Ba là, đối với các Ban Hội đồng nhân dân: Luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác thẩm tra để phân tích kỹ những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực. Nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra đảm bảo làm cơ sở tin cậy giúp cho đại biểu Hội đồng nhân dân có thêm thông tin trong việc thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Trường hợp tờ trình, dự thảo nghị quyết chưa chuẩn bị kỹ, thời gian gửi chậm, không đúng quy định, các Ban Hội đồng nhân dân phải kiên quyết đề nghị không đưa vào chương trình kỳ họp và yêu cầu chuẩn bị tốt hơn, trình Hội đồng nhân dân thông qua vào kỳ họp sau. 

Bốn là, đại biểu và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu Hội đồng nhân dân cần tham gia đầy đủ hoạt động tiếp xúc cử tri; nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tích cực nghiên cứu tài liệu để có nhiều ý kiến đóng góp nội dung kỳ họp. Tăng cường hoạt động đề nghị giải trình, chất vấn tại kỳ họp. Phát huy hiệu quả trong việc khai thác, sử dụng thông tin trên Văn phòng điện tử. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tổ chức họp Tổ để thống nhất nội dung và phân công đại biểu tiếp xúc cử tri, đảm bảo mỗi điểm tiếp xúc phải có đại biểu Hội đồng nhân dân tham dự. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đầy đủ, chính xác, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đúng thời hạn quy định. Tổ chức họp Tổ đại biểu trước kỳ họp và nghiên cứu sâu nội dung để nâng thêm số lượng đề nghị giải trình, câu hỏi chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân.

* Kiến nghị: Luật tổ chức chính quyền địa phương không quy định việc ủy quyền của Hội đồng nhân dân cho Thường trực Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp để thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân. Trên thực tế trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân có nhiều vấn đề phát sinh, cần xin ý kiến của Hội đồng nhân dân để giải quyết kịp thời. Ngày 19 tháng 10 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Công văn số 191/UBTVQH14-CTĐB về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân; tuy nhiên, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh còn khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện Công văn số 191/UBTVQH14-CTĐB. Kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, hình thức văn bản thảo thuận và phương thức báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề phát sinh đã giải quyết phát sinh giữa hai kỳ họp,... Vì hiện nay, mỗi địa phương làm mỗi cách, chưa thống nhất.

 Kính thưa quý vị đại biểu,

Trên đây là một số ý kiến trao đổi của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tại hội nghị về “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân”.

nh chúc các đồng chí, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác và cuộc sống.

Trân trọng kính chào./.

 

Số lượt xem: 169

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn