Liên kết web
Thăm dò
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại
Màu chữ Cỡ chữ
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

1

Lê Thị Ái Nam

Chủ tịch HĐND tỉnh

3959988

0913.892238

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

2

Phan Như Nguyện

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

0918.124336

Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

3

Nguyễn Huy Thái

Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

3955921

0913.861420

Ban Kinh tế - Ngân sách

4

Hồ Thị Tuyết Nhung

Trưởng Ban

3956686

0913.099030

5

Lý Chí Kiệt

Ủy viên Chuyên trách

3956548

0918.706740

Ban Văn hóa - Xã hội

6

Nguyễn Văn Ngôn

Trưởng Ban

3956525

0918.167466

7

Trần Thị Huỳnh Dao

Phó Ban

3953388

0984.535838

Ban Pháp chế

8

La Văn Viễn

Phó Ban

3953355

0918.351908

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

9

Trần Thanh Bình

Chánh Văn phòng

3834567

0913.892880

10

Phạm Thành Phước

Phó Văn phòng

3955484

0918.458978

11

Hoàng Đình Liêm

Phó Văn phòng

3923999

0918.457457

12

Võ Thanh Hùng

Phó Văn phòng

3956527

0918.444445

13

Nguyễn Văn Lập

Phó Văn phòng

3979772

0913.648336

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân                                     

14

Huỳnh Ngọc Hiền

Trưởng Phòng

3956529

0919.762276

15

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Phó Phòng

0946.292947

16

Ngô Thiện Lương

Chuyên viên

0919.400059

17

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nhân viên

0814.400744

Phòng Công tác Quốc hội                                     

18

Lê Thị Hiền

Phó Phòng

0949.394494

19

Bùi Thi Luyến

Chuyên viên

0913.677738

20

Lê Thanh Thúy

Chuyên viên

0937.997115

21

Lê Thanh Phú

Chuyên viên

0988.101404

Phòng Thông tin - Dân nguyện                                     

22

Nguyễn Hoa Anh Đào

Trưởng Phòng

0944.302555

23

Vũ Văn Hữu

Chuyên viên

0913.601081

24

Trần Minh Trí

Chuyên viên

0948.192196

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị                      

3956528

25

Ngô Thành My

Trưởng Phòng

 

0913.322661

26

Trần Nhị Hùng

Phó Phòng

0913.892738

27

Lê Thị Bích Thủy

Kế toán trưởng

 

0908.971999

28

Nguyễn Trọng Nam

Chuyên viên

 

0987.239621

29

Thái Trần Diễm Trang

Nhân viên

0949.708672

30

Dương Thanh Ngân

Nhân viên

0817.724580

31

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nhân viên

 

0917.756266

32

Lý Quang Lưu

Tài xế

 

0918.829252

33

Lê Minh Phát

Tài xế

 

0913.837531

34

Lê Minh Khôi

Tài xế

 

0819.466191

35

Lê Trung Vinh

Tài xế

 

0917.720213

36

Danh Phương Lượng

Tài xế

 

0902.676200

Số Fax                                                        3955192

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn