Liên kết web
Thăm dò
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại
Màu chữ Cỡ chữ
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Chủ tịch HĐND tỉnh

1

Lê Thị Ái Nam

Chủ tịch HĐND tỉnh

3959988

0913.892238

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

2

Phan Như Nguyện

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

0918.124336

Ban Kinh tế - Ngân sách

3

Hồ Thị Tuyết Nhung

Trưởng Ban

3956686

0913.099030

4

Lý Chí Kiệt

Ủy viên Chuyên trách

3956548

0918.706740

Ban Văn hóa - Xã hội

5

Nguyễn Văn Ngôn

Trưởng Ban

3956525

0918.167466

6

Trần Thị Huỳnh Dao

Phó Ban

3953388

0984.535838

Ban Pháp chế

7

La Văn Viễn

Phó Ban

3953355

0918.351908

Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

8

Phạm Thành Phước

Phó Văn phòng

3955484

0918.458978

9

Hoàng Đình Liêm

Phó Văn phòng

3923999

0918.457457

Phòng Tổng hợp                                                          

 

10

Huỳnh Ngọc Hiền

Trưởng Phòng

3956529

0919.762276

11

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Phó Phòng

0913.322661

12

Ngô Thiện Lương

Chuyên viên

0919.400059

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị                      

3956528

13

Trần Nhị Hùng

Phó Phòng

 

0913.892738

14

Ngô Thành My

Phó Phòng

0946.292947

15

Lê Thị Bích Thủy

Kế toán trưởng

 

0908.971999

16

Nguyễn Trọng Nam

Chuyên viên

 

0987.239621

17

Trần Minh Trí

Chuyên viên

0948.192196

18

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nhân viên

 

0917.756266

19

Dương Thanh Ngân

Nhân viên

0817.724580

20

Lý Quang Lưu

Tài xế

 

0918.829252

21

Lê Minh Phát

Tài xế

 

0913.837531

22

Lê Minh Khôi

Tài xế

 

0919.760761

Số Fax                                                        3955192

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn