Liên kết web
Thăm dò
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại
Màu chữ Cỡ chữ
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Chủ tịch HĐND tỉnh

1

Lê Thị Ái Nam

Chủ tịch HĐND tỉnh

3959988

0913.892238

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

2

Phạm Văn Thiều

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

3823834

0988.202965

3

Cao Xuân Thu Vân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

3677868 

0913.945927

Ban Kinh tế - Ngân sách

4

Hồ Thị Tuyết Nhung

Trưởng Ban

3956686

0913.099030

5

Lý Chí Kiệt

Ủy viên Chuyên trách

3956548

0918.706740

Ban Văn hóa - Xã hội

6

Nguyễn Văn Ngôn

Trưởng Ban

3956525

0918.167466

7

Trần Thị Huỳnh Dao

Phó Ban

3953388

0984.535838

Ban Pháp chế

8

Bùi Thanh Nguyên

Trưởng Ban

3956526

0918.124979

9

La Văn Viễn

Phó Ban

3953355

0918.351908

Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

10

Trương Thanh Nhã

Chánh Văn phòng

3834567

0913.892835

11

Hoàng Đình Liêm

Phó Văn phòng

3923999

0918.457457

12

Phạm Thành Phước

Phó Văn phòng

3955484

0918.458978

Phòng Tổng hợp                                                          

 

13

Huỳnh Ngọc Hiền

Trưởng Phòng

3956529

0919.762276

14

Ngô Thành My

Phó Phòng

 

0913.322661

15

Văn Công Trường Hải

Chuyên viên

 

0946.646746

16

Trần Minh Trí

Chuyên viên

 

0948.192196

17

Ngô Thiện Lương

Chuyên viên

 

0919.400059

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị                      

3956528

18

Trần Nhị Hùng

Phó Phòng

 

0913.892738

19

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Phó Phòng

 

0946.292947

20

Lê Thị Bích Thủy

Kế toán trưởng

 

0908.971999

21

Nguyễn Trọng Nam

Chuyên viên

 

0987.239621

22

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nhân viên

 

0917.756266

23

Lý Quang Lưu

Tài xế

 

0918.829252

24

Lê Minh Phát

Tài xế

 

0913.837531

25

Nguyễn Văn Tới

Tài xế

 

0918.124401

26

Lê Minh Khôi

Tài xế

 

0919.760761

Số Fax                                                        3955192

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn