Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019 Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu. Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Liên kết web
Thăm dò
Hoạt động giám sát
Giám sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở tại Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (08/04/2021)
Icon Image

Sáng ngày 08/4, Đoàn giám sát của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp tục giám sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở các địa phương tại Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Ban văn hóa - xã hội giám sát hoạt động thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Phước Long (07/04/2021)
Icon Image

Chiều ngày 06/4, Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng Ban văn hóa - xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Phước Long về công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao (VH - TT) cơ sở trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 2020.

Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh giám sát tình hình và kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu từ khi thành lập đến nay (02/04/2021)

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu theo quy định của pháp luật từ khi thành lập đến hết năm 2020, từ ngày 29/3 - 01/4/2021, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do bà Hồ Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban kinh tế - ngân sách làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh (26/03/2021)
Icon Image

Sáng ngày 26/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh; tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung của buổi làm việc liên quan đến kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (26/03/2021)
Icon Image

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019; sáng ngày 24/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội dung làm việc liên quan đến kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường (26/03/2021)
Icon Image

Ngày 23/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Giao thông vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung làm việc liên quan đến kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hòa Bình (26/03/2021)
Icon Image

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019; sáng ngày 22/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hòa Bình.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Phước Long (22/03/2021)
Icon Image

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019; ngày 19/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông La Văn Viễn, Phó trưởng Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Phước Long.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã Giá Rai và UBND huyện Đông Hải (22/03/2021)
Icon Image

Ngày 18/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thị xã Giá Rai và UBND huyện Đông Hải. Nội dung tại các buổi làm việc liên quan đến kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Bạc Liêu (19/03/2021)
Icon Image

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019; ngày 16/3/2021, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Bạc Liêu.

 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn