Liên kết web
Thăm dò
Hoạt động giám sát
Đoàn giám sát của Ban pháp chế làm việc với Cơ quan Thi hành án Hình sự và Trại Tạm giam Công an tỉnh (27/10/2020)
Icon Image

Sáng ngày 23/10/2020, Đoàn giám sát của Ban pháp chế của HĐND tỉnh do bà Bùi Thanh Nguyên, Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cơ quan Thi hành án Hình sự và Trại Tạm giam Công an tỉnh. Nội dung làm việc liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2017 - 2019.

Đoàn giám sát của Ban pháp chế làm việc với Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an thị xã Giá Rai và Công an huyện Đông Hải (21/10/2020)
Icon Image

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2017 - 2019; ngày 21/10/2020, Đoàn giám sát của Ban pháp chế của HĐND tỉnh đã làm việc với Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an thị xã Giá Rai và Công an huyện Đông Hải.

Đoàn giám sát của Ban pháp chế làm việc với Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an thành phố Bạc Liêu và Công an huyện Phước Long (21/10/2020)
Icon Image

Thực hiện kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2017 - 2019; ngày 20/10/2020, Đoàn giám sát của Ban pháp chế của HĐND tỉnh do bà Bùi Thanh Nguyên, Trưởng Ban pháp chế làm Trưởng đoàn đã làm việc với cơ quan Thi hành án Hình sự Công an thành phố Bạc Liêu và Công an huyện Phước Long. Nội dung làm việc chủ yếu liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và huyện Phước Long.

Ban văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh giám sát việc thu phí (các khoản thu khác) trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2018 - 2020 (09/10/2020)
Icon Image

Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng các khoản thu và khoản đóng góp của phụ huynh trong năm học đảm bảo đúng mục đích, ngày từ ngày 05 - 09/10/2020, Đoàn giám sát của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh do bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Bạc Liêu, UBND huyện Phước Long và 14 đơn vị trường học (cấp giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và giáo dục phổ thông) trên địa bàn tỉnh việc thu phí (các khoản thu khác) trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2018 - 2020.

Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (28/09/2020)
Icon Image

Sáng ngày 28/9/2020, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn “việc chấp hành pháp luật của các Ban quản lý dự án trong công tác đấu thầu các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh từ khi thành lập Ban đến nay”.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh (23/09/2020)
Icon Image

Chiều ngày 23/9/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phạm Văn Thiều, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch (TT) Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, bà Cao Xuân Thu Vân, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia cùng Đoàn giám sát có ông Nguyễn Huy Thái, TUV, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Nội dung làm việc liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng (22/09/2020)
Icon Image

Sáng ngày 22/9/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phạm Văn Thiều, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Xây dựng. Nội dung của buổi làm việc tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Phước Long và UBND huyện Phước Long (17/09/2020)
Icon Image

Chiều ngày 17/9/2020, Tổ giám sát 1 của HĐND tỉnh do bà Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Phước Long và UBND huyện Phước Long để giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, giai đoạn 2016 – 2020.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hồng Dân (17/09/2020)
Icon Image

Chiều ngày 17/9/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (Tổ số 2) do ông Phạm Văn Thiều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Hồng Dân về “Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2020”.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND Phường 7, thành phố Bạc Liêu và UBND huyện Vĩnh Lợi (16/09/2020)
Icon Image

Ngày 16/9/2020, Tổ giám sát 1 của HĐND tỉnh do bà Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc với UBND Phường 7, thành phố Bạc Liêu và UBND huyện Vĩnh Lợi để giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, giai đoạn 2016 – 2020.

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn