Liên kết web
Thăm dò
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) (25/11/2020)
Icon Image

Chiều ngày 23/11/2020, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; kiện toàn một số chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo báo cáo trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 (24/11/2020)
Icon Image

Chiều ngày 24/11/2020, Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo báo cáo: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn