Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019 Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu. Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Liên kết web
Thăm dò
NHIỆM KỲ 2011 - 2016
NHIỆM KỲ 2011 - 2016
Màu chữ Cỡ chữ
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VIII (Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ ÁI NAM

- Sinh ngày: 16 tháng 6 năm 1963

- Quê quán: Long Điền Đông, huyện Đông Hải,

tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: số 14/2, đường Hòa Bình,

phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số điện thoại: 0913.892238

- Email: namlta@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: LÊ THANH HÙNG

- Sinh ngày: 10 tháng 10 năm 1959

- Quê quán: xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân,

tỉnh Bạc Liêu

- Nơi ở hiện nay: thị trấn Phước Long, huyện Phước

Long, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0781.3823834

+ Di động  : 0913.990661

- Email: hunglt@baclieu.gov.vn

 

 

 

 

- Họ và tên khai sinh: LÊ HỒNG THU

- Sinh ngày: 30 tháng 12 năm 1964

- Quê quán: xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi,

tỉnh Bạc Liêu

Nơi ở hiện nay: số 212/44, đường Võ Thị Sáu,

khóm 8,  phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Nghề nghiệp: Cán bộ

- Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

- Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0781.3824029

+ Di động  : 0918.483398

- Email: thulh@baclieu.gov.vn 

 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn