Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019 Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu. Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Liên kết web
Thăm dò

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ

  

Họ và tên: Trần Nhị Hùng, Phó phòng

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Khoa học (Luật)

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0913 892738

Email: hungtn@baclieu.gov.vn

  

Họ và tên: Ngô Thành My, Phó phòng

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân báo chí

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3922259

            + Di động        : 0913 322661

Email: mynt@baclieu.gov.vn

   

Họ và tên: Lê Thị Bích Thủy, Kế toán trưởng

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0908 971999

Email: thuyltb@baclieu.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Nam, Chuyên Viên

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Tài chính kế toán, Cử nhân Khoa học (kinh tế)

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0987 239621

Email: namnt@baclieu.gov.vn

 

Họ và tên: Trần Minh Trí, Chuyên viên

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tin học

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0948 192196

Email: tritm@baclieu.gov.vn

 

Họ và tên: Lý Quang Lưu, Tài xế

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài xế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0918 8292520

 

Họ và tên: Lê Minh Phát, Tài xế

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài xế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0913 837531

 

Họ và tên: Lê Minh Khôi, Tài xế

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài xế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0919 760761

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Nhân viên

Năm sinh: 1966

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0917 756266

 
 
Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn