Thống kê tin bài
Có 0 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/03/2021 ĐẾN NGÀY 31/03/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
Có 0 kết quả

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn