Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí NSNN để mua và tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019 Quy định nội dung, mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu đang tập trung tập huấn, thi đấu. Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thống kê tin bài
Có 11 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/09/2021 ĐẾN NGÀY 30/09/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tin mới nhất , Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 24/09/2021 17:14 Trần Minh Trí
2 Chức năng, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh 10/09/2021 10:30 Trần Minh Trí
3 Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 10/09/2021 10:18 Trần Minh Trí
4 Chức năng, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 10/09/2021 09:54 Trần Minh Trí
5 Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của đại biểu Quốc hội Lê Thị Ngọc Linh 08/09/2021 19:36 Trần Minh Trí
6 Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Đông 08/09/2021 19:09 Trần Minh Trí
7 Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của đại biểu Quốc hội Trần Thị Hoa Ry 08/09/2021 18:45 Trần Minh Trí
8 Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hận 08/09/2021 18:31 Trần Minh Trí
9 Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Huy Thái 07/09/2021 21:07 Trần Minh Trí
10 Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của Đại biểu Quốc hội Lữ Văn Hùng 07/09/2021 20:13 Trần Minh Trí
11 Danh sách ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khóa XV Danh sách đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) 07/09/2021 16:42 Trần Minh Trí
Có 11 kết quả

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn