Thống kê tin bài
Có 8 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/11/2020 ĐẾN NGÀY 30/11/2020
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) (Ngày 23/11/2020) 27/11/2020 07:26 Trần Minh Trí
2 Thông tin kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) 25/11/2020 13:32 Trần Minh Trí
3 Thông tin kỳ họp Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo báo cáo trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 24/11/2020 13:08 Trần Minh Trí
4 Lịch tiếp xúc cử tri Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2020 của Tổ Đại biểu huyện Đông Hải (Từ ngày 16 - 18/11/2020) 11/11/2020 10:17 Trần Minh Trí
5 Lịch tiếp xúc cử tri Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2020 của Tổ Đại biểu huyện Hồng Dân (Ngày 16/11/2020) 11/11/2020 10:13 Trần Minh Trí
6 Lịch tiếp xúc cử tri Lịch Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2020 của Tổ Đại biểu huyện Phước Long (Ngày 17/11/2020) 11/11/2020 09:40 Trần Minh Trí
7 Tin hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân tháng 11 năm 2020 05/11/2020 13:26 Trần Minh Trí
8 VP.Tin hoạt động Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên 05/11/2020 13:16 Trần Minh Trí
Có 8 kết quả

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3922259 - (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn