Thống kê tin bài
Có 7 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/05/2021 ĐẾN NGÀY 31/05/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tin mới nhất , Thông tin kỳ họp Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề 13/05/2021 16:34 Trần Minh Trí
2 Tin mới nhất , Tin hoạt động Các ứng cử viên ĐBQH đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri 07/05/2021 16:27 Trần Minh Trí
3 Tin mới nhất , Tin hoạt động Triển khai Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu 07/05/2021 16:20 Trần Minh Trí
4 Tin mới nhất , Tin hoạt động Ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Hòa Bình, Phước Long, TX. Giá Rai và huyện Hồng Dân 07/05/2021 10:46 Trần Minh Trí
5 Tin mới nhất , Tin hoạt động Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh tại TX. Giá Rai 07/05/2021 08:00 Trần Minh Trí
6 Tin mới nhất , Tin hoạt động Tiểu sử tóm tắt của 83 vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 04/05/2021 18:29 Trần Minh Trí
7 Tin mới nhất , Tin hoạt động Tiểu sử tóm tắt của 10 vị ứng cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 04/05/2021 15:13 Trần Minh Trí
Có 7 kết quả

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn