Liên kết web
Thăm dò
Văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh
Văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh
Màu chữ Cỡ chữ
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Họ và tên: Trương Thanh Nhã

Năm sinh: 1977

Quê quán: Phú Mỹ, Cái Nước, Cà Mau

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 03/7/2002

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ xây dựng Đảng và CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Chánh Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3954585

            + Di động        : 0913 892835

Email: nhatt@baclieu.gov.vn

 

 

Họ và tên: Hoàng Đình Liêm

Năm sinh: 1976

Quê quán: Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 03/02/2009

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3923999

            + Di động        : 0918 457457

Email: liemhd@baclieu.gov.vn

 

 

Họ và tên: Phạm Thành Phước

Năm sinh: 02/3/1978

Quê quán:  Giá Rai, Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 02/11/2002

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị hành chính

Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3955484

            + Di động        : 0918 458978 - 0961 526868

Email: phuocpt@baclieu.gov.vn

 

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn