Liên kết web
Thăm dò
ĐỀ CƯƠNG TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA HĐND TỈNH
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (15/07/2020)
Icon Image

(Dùng cho đại biểu báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (11/06/2020)
Icon Image

(Dùng cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (19/05/2020)
Icon Image

(Dùng cho đại biểu báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)

Thống kê truy cập

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3956528    -    Fax: (0291) 3955192   
Email: vphdnd@baclieu.gov.vn